NECULA & PACO IMPEX SRL în calitate de titular al mărcii BEBEKO și al magazinului online https://bebeko.ro/, se angajează să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor dumneavoastră și să asigure prelucrarea acestora în mod transparent și în concordanță cu schimbările și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica ori de căte ori este nevoie această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta modificările asupra modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau schimbările legislative. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidențialitate.

În cele ce urmează, vă punem la dispoziție informații detaliate despre Politica de confidențialitate, respectiv despre datele cu caracter personal pe care NECULA & PACO IMPEX SRL le colectează prin intermediul site-ului web, dar și asupra modului în care utilizăm aceste date.

1. Cine suntem?

BEBEKO este denumirea comercială a societății NECULA & PACO IMPEX SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Bucuresti, Sector 4, Str. Cheile Turzii nr. 56 cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2392/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO28114170 (în continuare “BEBEKO”). Din punct de vedere al legislației referitoare la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a vă pune la dispoziție informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți contacta persoana desemnată cu protecția datelor la adresa de email contact@bebeko.ro sau prin poștă sau curier la adresa de corespondență – Bucuresti, Sector 4, Str. Cheile Turzii nr. 56 – cu mentiunea: “În atenția Responsabilului cu protecția datelor”.

“Datele personale” sunt acele date unice individuale, adica orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresă, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon. Vizitatorii site-ului sunt acele persoane vizate, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Datele pe care le prelucrăm le obținem, în mare, direct de la dumneavoastră, astfel încât informațiile pe care ni le oferiți sunt sub controlul dumneavoastră. De exemplu, primim informații de la dumneavoastră când vă creați un cont sau când plasați o comandă sau când vă abonați la newsletter.

Informații colectate la crearea unui cont pe BEBEKO: adresă de email, nume și prenume, număr telefon
Informații colectate la plasarea unei comenzi pe BEBEKO: adresă de email, nume și prenume, telefon, adresă de facturare/adresă de livrare, CNP (optional), produsele dorite, mărimi și alte caracetristici ale produselor dorite.
Informații colectate la abonarea la newsletter-ul BEBEKO: adresă de email, nume și prenume
Informații colectate prin formularul de retur: adresă ridicare, cont bancar (atunci cănd se solicită rambursarea banilor), titular cont bancar

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile așa cum sunt ele catalogate în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

3. Care este scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate le utilizăm în scopul oferirii de servicii în beneficiul dumneavoastră, după cum urmează:
Crearea și administrarea contului
Informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzilor
Rezolvarea anulărilor comenzilor sau problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate
Procesarea retururilor de bunuri
Rambursarea contravalorii produselor returnate conform legislației în vigoare
Trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice de preț sau stoc setate de către destinatar, prin folosirea postei electronice (email, SMS)
De cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzarilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.
Oferirea de servicii suport, cum ar fi răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile efectuate pe Mini Kidi sau la bunurile și serviciile Mini Kidi.
Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile menționate anterior este, în cele mai multe cazuri, necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Mini Kidi și dumneavoastră, conform termenilor și condițiilor acestui site și a impunerilor legislației aplicabile, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

4. Durata de păstrare a datele dumneavoastră cu caracter personal

În principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal le vom stoca cât timp aveț un cont activ pe Mini Kidi. Ne puteți solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

5. Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

furnizorilor de servicii de curierat
furnizorilor de servicii de plată/bancare
furnizorilor de servicii de marketing
furnizorilor de servicii IT
furnizorilor de servicii de contabilitate
furnizorului care ne asigură servicii de stocare a datelor pe servere externe situat în România
furnizorului de servicii de comunicări și transmiteri corespondență pe email situat în SUA, care deține certificarea Privacy Shield
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

6. Când transferăm datele dumneavoastră în afara spațiului Uniunii Europene sau SEE?

Ca și regulă, datele tale nu sunt stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).

Totuși, unele date pot fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să operăm activitățile Magazinului Online și sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene. Însă, cu fiecare dintre acești parteneri am depus eforturi rezonabile pentru a ne asigura că există măsuri adecvate de protecție a datelor.

Mai exact, furnizorul nostru de servicii care ne ajută să îți transmitem informări pe email (MailChimp), deși este situat pe teritoriul SUA (în afara spațiului UE), acesta deține certificarea Privacy Shield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană.

7. Cum asigurăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Mini Kidi asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

De asemenea, facem eforturi rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia.

8. Ce drepturi şi opțiuni aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Dorim să ne asigurăm că în orice moment aveți controlul deplin asupra datelor dumneavoastră și că vă puteți exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le aveți potrivit legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.
Pentru a ne asigura că aveți controlul efectiv al datelor dumneavoastră, vă informăm că ai următoarele posibilități:

  1. din contul de client puteți accesa, rectifica sau șterge direct unele date disponibile în contul tău de pe BEBEKO.ro
  2. din setările site-ului web BEBEKO veți putea șterge cookie-urile sau istoricul navigărilor. În plus, puteți modifica setările browser-ului pe care îl folosiți astfel încât să restricționați urmărirea de către cookie-uri a comportamentului dumenavoastră pe BEBEKO.ro (restricționări care vă pot, totuși, afecta navigarea pe BEBEKO.ro)
  3. platformele de social media și motoarele de căutare (cum ar fi, de exemplu, Google sau Facebook) vă oferă posibilitatea de a gestiona diverse opțiuni privind modul în care alegeți să vă fie prelucrate datele.
  4. În plus acestor opțiuni, GDPR vă oferă, în calitate de persoană vizată, drepturile descrise mai jos. Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile dumneavopastră, ne vom asigura că sunteți titularul datelor cu privire la care alegi să îți exerciți aceste drepturi, iar pentru acest scop vă putem solicita unele informații/ date pentru a vă verifica identitatea, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea ta. Corespondența pe care o vom purta cu dumneavoastră o vom putea păstra pentru a asigura că ținem evidența solicitărilor și și răspunsurilor privind drepturile tale.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:
1. dreptul la informare și acces;
2. dreptul de intervenție asupra datelor;
3. dreptul la rectificare;
4. dreptul la ștergerea datelor;
5. dreptul la restricționarea prelucrarii;
6. dreptul la portabilitatea datelor;
7. dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
8. dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Pentru orice solicitare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, vă reamintim că puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de email contact@bebeko.ro